Menu rozwijane

29 października 2014

Doradca Prezydenta RP Krzysztof Król wziął udział w finałowej XX jubileuszowej edycji ogólnopolskiego konkursu „Lider Przedsiębiorczości Roku 2014”. Podczas konferencji „Potęga Rozwoju – rozwój do potęgi. Drogi MSP po kapitał” wręczono statuetki i wyróżnienia laureatom konkursu.

Może Cię zainteresować "Sektor małych i średnich przedsiębiorstw jednym z filarów gospodarki" Doradca odczytał list Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego do organizatorów i uczestników uroczystości. - Liczne małe i średnie przedsiębiorstwa to firmy rodzinne. Ich znaczenie wykracza poza samą tylko dziedzinę gospodarki. Są one miejscem kultywowania wartości, rozwijania współpracy międzypokoleniowej i budowania kapitału społecznego. Tak też dzieje się w wielu przedsiębiorstwach, które zdobyły laur „Lidera”. Warto zauważyć, że jesteśmy świadkami zmiany pokoleniowej. Coraz częściej dochodzi do głosu nowa generacja polskich przedsiębiorców, reprezentująca drugie pokolenie wolności - napisał Bronisław Komorowski.