Doradca Prezydenta RP Tadeusz Mazowiecki podkreślał podczas debaty „Dialog Obywatelski o przyszłości UE”, że dyskutować trzeba nie tylko o tym, co UE może dać Polsce, ale też o tym, jak nasz kraj dorasta do odpowiedzialności za całość Wspólnoty.
Prezydent RP jedzie 14 lipca do Łucka, by jako pielgrzym z rodzinami wołyńskimi uczestniczyć w nabożeństwie żałobnym. - Niezwykle ważnym, bo też ważnym dla pojednania na płaszczyźnie religijnej - powiedział prof. Tomasz Nałęcz w "Sygnałach Dnia".
Prezydent Bronisław Komorowski z ogromną życzliwością odnosi się do społecznych obchodów 70. rocznicy zbrodni wołyńskiej; obchody społeczne i państwowe powinny się dopełniać - podkreślił prof. Tomasz Nałęcz, Doradca Prezydenta RP.
Większość Polaków jest gotowych wybaczyć, o ile prawda historyczna ws. zbrodni wołyńskiej zostanie uznana przez Ukraińców; gdy przyznają, że doszło do mordów na polskich rodzinach - podkreślił w wywiadzie dla PAP doradca prezydenta Henryk Wujec.
W sobotę Archiwum Prezydenta RP wzięło udział w IV Warszawskim Pikniku Archiwalnym. Tematem przewodnim Pikniku była młodzież, edukacja, wychowanie, harcerstwo, a gościem specjalnym Henryk Wujec.
07.06.2013
Referendum akcesyjne, to wielki krok Polski do sukcesu, cieszę się, że Polacy wykorzystali swoją szansę - powiedział w piątek b. premier Tadeusz Mazowiecki na, zorganizowanym przez Fundację Schumana, spotkaniu z okazji 10. rocznicy referendum.
04.05.2013
Prezydent stara się budować mosty pomiędzy przeszłością i współczesnością - mówi prof. Tomasz Nałęcz w rozmowie z "Super Expressem"
- Akcja „Orzeł może” wpisuje się bardzo dobrze w pomysł prezydenta Bronisława Komorowskiego na radosne obchodzenie świąt państwowych i nowoczesny patriotyzm – podkreślił Doradca Prezydenta RP Jerzy Smoliński w radiowej „Trójce”.
W Pałacu Kazimierzowskim Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się w czwartek uroczystość wręczenia dyplomu Nagrody im. Lwa Sapiehy. Uczestniczył w niej Doradca Prezydenta RP Henryk Wujec, który odczytał list gratulacyjny od Bronisława Komorowskiego.
Był bardzo dzielnym człowiekiem, poszedł na najbardziej trudny odcinek przemian w Polsce - tak Tadeusz Mazowiecki, Doradca Prezydenta RP, pierwszy premier III Rzeczypospolitej wspomina Krzysztofa Kozłowskiego.
Na Zamku Królewskim odbyła się VI Konferencja TeraForum pod hasłem „Informatyka ad acta?”, będąca punktem kulminacyjnym obchodów 20-lecia Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Wzięli w niej udział doradcy prezydenta Henryk Wujec i Krzysztof Król.
10.03.2013
List Prezydenta RP na Gali Finałowej 54. edycji Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym „Kultura w życiu społecznym” na Uniwersytecie Warszawskim, odczytany przez Doradcę Prezydenta RP Krzysztofa Króla.
W piątek Doradcy Prezydenta RP Tadeusz Mazowiecki oraz Henryk Wujec złożyli w imieniu prezydenta Komorowskiego kwiaty pod tablicą Marca '68.
Doradca Prezydenta RP Henryk Wujec wziął we wtorek udział w konferencji popularno-naukowej pt. „Przegrani Zwycięzcy. Powstańcy Styczniowi 1863, Żołnierze Wyklęci 1944-63”. Konferencja odbyła się w Centralnym Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach.
"Kompromisy mają to do siebie, że nikogo do końca nie zadowalają - do nich się będzie wracać także w przyszłości" - uważa prezydencki doradca, były premier Tadeusz Mazowiecki.