Menu rozwijane

16 grudnia 2014
Spotkanie Jana Lityńskiego z delegacją z Kirgistanu (1)
Spotkanie Jana Lityńskiego z delegacją z Kirgistanu (2)
Spotkanie Jana Lityńskiego z delegacją z Kirgistanu (3)
o287550667.jpg
o1028108479.jpg
o589167910.jpg

We wtorek Jan Lityński spotkał się w Pałacu Prezydenckim z delegacją uczestników wizyty studyjnej z Kirgistanu.

Wizyta studyjna była organizowana w ramach projektu Voice and Accountability: Citizens’ Participation and Oversight of Budget Process in the Kyrgyz Republic, realizowanego przez Instytut Polityki Rozwojowej (Development Policy Institute), finansowanego z funduszy rządu Szwajcarii w partnerstwie z Departamentem Rozwoju Międzynarodowego Anglii (DFID). Celem czterodniowej wizyty była wymiana doświadczeń na temat współpracy rządu i administracji publicznej ze społeczeństwem obywatelskim na szczeblach od centralnego do lokalnego oraz dyskusja nad formami włączania mieszkańców i organizacji pozarządowych w proces podejmowania decyzji.

Spotkanie, w którym uczestniczył Doradca Prezydenta RP, było poświęcone kluczowym kwestiom dotyczącym komunikacji i współpracy administracji publicznej z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi oraz doświadczeniom, osiągnieciom i wyzwaniom samorządu w Polsce po 25 latach. Omawiany był zarówno proces tworzenia samorządności w Polsce na początku lat dziewięćdziesiątych, jak też jej funkcjonowanie obecnie.