Menu rozwijane

14 stycznia 2015
Doradca Henryk Wujec przedstawił w Sejmie prezydencki projekt zmian Prawa o stowarzyszeniach
Doradca Henryk Wujec przedstawił w Sejmie prezydencki projekt zmian Prawa o stowarzyszeniach
Doradca Henryk Wujec przedstawił w Sejmie prezydencki projekt zmian Prawa o stowarzyszeniach
Doradca Henryk Wujec przedstawił w Sejmie prezydencki projekt zmian Prawa o stowarzyszeniach
Doradca Henryk Wujec przedstawił w Sejmie prezydencki projekt zmian Prawa o stowarzyszeniach
o904418348.jpg
o671840169.jpg
o199527472.jpg
o241483650.jpg
o2120795233.jpg

Konieczne jest wprowadzenie zmian ułatwiających rozwój społeczeństwa obywatelskiego; prezydencki projekt odpowiada na postulaty wielu organizacji - powiedział doradca prezydenta Henryk Wujec, przedstawiając w środę w Sejmie projekt zmian w Prawie o stowarzyszeniach.

Złożenie w Sejmie projektu zmian w ustawie o stowarzyszeniach prezydent zapowiedział 4 czerwca 2014 roku, w orędziu przed Zgromadzeniem Narodowym w 25. rocznicę wyborów z 1989 r. Henryk Wujec ocenił, że obecna ustawa, uchwalona na początku transformacji ustrojowej, zdążyła się już zdezaktualizować. Przypomniał, że od czasu uchwalenie była kilkakrotnie nowelizowana. Dodał, że w Polsce działa ok. 100 tys. organizacji pozarządowych i stowarzyszeń. - Mimo to Polacy coraz mniej chętnie zrzeszają się - powiedział.

Podkreślił, że projekt noweli został wypracowany przy aktywnym udziale organizacji pozarządowych. - W Polsce od lat słyszymy o konieczności niwelowania barier. Koniecznym jest wprowadzenie zmian ułatwiających rozwój społeczeństwa obywatelskiego - zaznaczył Henryk Wujec.

Inicjatywa jest efektem prac zespołu powołanego w Kancelarii Prezydenta, w skład którego weszli m.in. przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Może Cię zainteresować "Potrzeba usunięcia barier rozwoju stowarzyszeń" Latem zeszłego roku odbyły się konsultacje społeczne, a w połowie grudnia projekt trafił do Sejmu. Projekt zakłada ułatwienie rejestrowania i funkcjonowania stowarzyszeń, m.in. zmniejszenie - z 15 do 7 - liczby osób koniecznych do ich założenia.

Obecnie, po spotkaniu założycielskim, trzeba zgłosić wniosek o rejestrację stowarzyszenia do sądu, który następnie zwraca się do organu nadzorującego (starosty) i czeka na jego odpowiedź. Projekt zakłada, że teraz to sąd w ciągu 7 dni będzie podejmował decyzję w sprawie rejestracji stowarzyszenia, a dopiero po tym fakcie będzie informował starostę.

Projekt zakłada zwiększenie uprawnień tzw. stowarzyszeń zwykłych. Mogą je utworzyć co najmniej trzy osoby, które nie muszą zgłaszać wniosku o rejestrację stowarzyszenia do sądu, a jedynie informują starostę. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami stowarzyszenia takie uzyskują środki jedynie ze składek członkowskich. Według prezydenckiej propozycji stowarzyszenia zwykłe mogłyby robić zbiórki publiczne, ubiegać się o dotacje oraz zawierać umowy prawne.

W myśl projektu stowarzyszenie może zawiesić swą działalność maksymalnie na dwa lata; jeśli po tym czasie jej nie wznowi, wówczas sąd może z urzędu wyrejestrować takie stowarzyszenie. Możliwości zawieszenia działalności nie miałyby stowarzyszenia prowadzące działalność gospodarczą, posiadające status organizacji pożytku publicznego oraz zatrudniające pracowników. (PAP)