Menu rozwijane

15 kwietnia 2015
Spotkanie Zastępcy Szefa KPRP z przedstawicielami Związku Zawodowego Centrum Narodowe Młodych Rolników
Spotkanie Zastępcy Szefa KPRP z przedstawicielami Związku Zawodowego Centrum Narodowe Młodych Rolników
Spotkanie Zastępcy Szefa KPRP z przedstawicielami Związku Zawodowego Centrum Narodowe Młodych Rolników
Spotkanie Zastępcy Szefa KPRP z przedstawicielami Związku Zawodowego Centrum Narodowe Młodych Rolników
o1804082096.jpg
o1485432564.jpg
o242567027.jpg
o1385994877.jpg

Spotkanie Zastępcy Szefa KPRP z przedstawicielami Związku Zawodowego Centrum Narodowe Młodych Rolników

W środę Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta Dariusz Młotkiewicz spotkał się z przedstawicielami władz Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Centrum Narodowe Młodych Rolników.

Przedstawiciele Związku podkreślali, że w Polsce prawie 15% ogółu rolników stanowią młodzi ludzie do 35 roku życia (średnia w Unii Europejskiej to ok. 7%). Są to osoby dobrze wykształcone i przygotowane do prowadzenia nowoczesnych gospodarstw na globalnym, konkurencyjnym rynku. Ich wspieranie jest głównym zadaniem i misją Centrum Narodowego Młodych Rolników.

Minister Dariusz Młotkiewicz przedstawił działania i rolę, jaką prezydent Bronisław Komorowski widzi dla swojej prezydentury – pobudzanie i wyzwalanie energii ukrytej na terenach wiejskich oraz próba określenia wyzwań, jakie stają przed rolnictwem i polską wsią w dłuższej perspektywie. Nawiązując do słów prezydenta Komorowskiego, minister Młotkiewicz podkreślił, że realizacja planów dalszej przebudowy polskiej wsi nie może odbywać się bez prowadzenia aktywnego dialogu z młodymi rolnikami i podejmowania konkretnych działań, które poprawią sytuację młodych ludzi mieszkających na wsi.

W trakcie spotkania przedstawiciele Związku poruszyli wiele tematów, które dotykają młodych rolników i mieszkańców wsi. Jednym z najważniejszych problemów jest kwestia możliwości zakupu lub dzierżawy ziemi rolnej i wiążąca się z tym potrzeba ograniczenia obrotu ziemią w celach spekulacyjnych. Nie mniej ważne są bieżące sprawy związane z sytuacją producentów mleka, dla których zakończenie kwotowania mleka zbiega się z koniecznością zapłaty kar za przekroczenie kwoty mlecznej oraz producentów trzody chlewnej i owoców, a także kwestia umożliwienia rolnikom sprzedaży bezpośredniej.

Związek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników od 20 lat grupuje młodych rolników. Jego członkowie reprezentują Polskę w Europejskiej Radzie Młodych Rolników. Związek jest aktywnym partnerem władz polskich i europejskich, nastawionym na dialog a nie konfrontację. Jego filozofią jest prowadzenie konkretnych i wymiernych działań na rzecz młodych rolników (szkolenia, warsztaty, organizacja wypoczynku dla dzieci).