Menu rozwijane

14 kwietnia 2015

Spotkanie inaugurujące cykl rozmów pt. „Szanowne Państwo”

Spotkanie inaugurujące cykl rozmów pt. „Szanowne Państwo”

Spotkanie inaugurujące cykl rozmów pt. „Szanowne Państwo”

Spotkanie inaugurujące cykl rozmów pt. „Szanowne Państwo”

Spotkanie inaugurujące cykl rozmów pt. „Szanowne Państwo”

Spotkanie inaugurujące cykl rozmów pt. „Szanowne Państwo”

Spotkanie inaugurujące cykl rozmów pt. „Szanowne Państwo”

o1290040065.jpg
o2061177865.jpg
o1780230870.jpg
o1393672887.jpg
o623276552.jpg
o14678479.jpg
o1917362059.jpg

Szef Kancelarii Prezydenta RP Minister Jacek Michałowski wziął udział w spotkaniu inaugurującym cykl rozmów pt. „Szanowne Państwo”.

Pierwsze spotkanie z cyklu zatytułowane „Urzędnik czyli kto tu rządzi” prowadzone było przez red. Pawła Reszkę i wzięli w nim udział Szefowie Kancelarii Prezydenta i Premiera – minister Jacek Cichocki. Spotkanie odbyło się w Domu innowacji społecznych- Marzyciele i Rzemieślnicy.