Menu rozwijane

20 kwietnia 2015
Minister Krzysztof Hubert Łaszkiewicz

Rząd na wtorkowym posiedzeniu ma zająć stanowisko wobec: prezydenckiego projektu dot. poszukiwań ofiar komunizmu.

Prezydencki projekt nowelizacji ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych ma umożliwić ekshumację i godny pochówek ofiar terroru komunistycznego z lat 1944-1956; ma to pozwolić m.in. na zakończenie ich poszukiwania na stołecznej Łączce.

Prezydent Bronisław Komorowski skierował projekt nowelizacji do Sejmu w ubiegłym roku. Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Krzysztof Hubert Łaszkiewicz powiedział, że "celem inicjatywy jest umożliwienie godnego pochówku ofiar terroru komunistycznego z lat 1944-56 straconych na mocy wyroków sądowych, zamordowanych lub zmarłych w siedzibach urzędów bezpieczeństwa, więzieniach, obozach, zabitych w czasie walk bądź pacyfikacji".

Projekt obejmuje zmiany w trzech ustawach - o grobach i cmentarzach wojennych; o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz o IPN. Wprowadza prawne podstawy ekshumacji i przeniesienia grobu w inne miejsce, a także związaną z tym procedurę postępowania przeprowadzaną na podstawie decyzji wojewody na wniosek prezesa IPN. Procedura ekshumacji i przenoszenia grobów jest kilkuetapowa. Jak podkreślił  minister Łaszkiewicz uwzględnia ona "wrażliwość materii i potrzebę poszanowania godności rodzin".

Prezydenckim projektem zajęła się sejmowa komisja administracji i cyfryzacji, która skierowała go do podkomisji. Ta w lutym wniosła do projektu poprawki o charakterze głównie techniczno-redakcyjnym i legislacyjnym - doprecyzowano np, że w zakresie kosztów utrzymania grobów i cmentarzy wojennych mieszczą się także koszty ich remontów. (PAP, inf. własna)