Menu rozwijane

14 kwietnia 2015

Szef Kancelarii Prezydenta RP Minister Jacek Michałowski spotkał się z członkami Komisji Prawdy i Godności z Tunezji. Komisja, która przebywała w Polsce z wizytą studyjną na zaproszenie Instytutu Pamięci Narodowej ma za zadanie ujawniać prawdę dotyczącą naruszeń praw człowieka popełnianych w sposób systematyczny i zamierzony od 1955 do 2013 r.

Spotkanie dotyczyło 25 lat polskiej Wolności i przemian demokratycznych zapoczątkowanych w Polsce w 1989r. W spotkaniu wzięli udział też doradcy Prezydenta RP Henryk Wujec i Jan Lityński.