Jerzy Pruski

Urodził się w 1959 r., ukończył studia ekonomiczne na Uniwersytecie Łódzkim. W 1989 r. uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych. Od 1983 r. do 2009 r. był zatrudniony w Katedrze Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego, ostatnio jako adiunkt. W pracy naukowej specjalizuje się w dziedzinie makroekonomii, teorii polityki makroekonomicznej, finansów i bankowości. W 1989 r. odbył staż naukowy na Uniwersytecie w Oslo, a w 1990 r. roczne studia na uniwersytecie Windsor w Kanadzie. Uczestniczył w wielu krajowych i zagranicznych programach badawczych z zakresu polityki pieniężnej i systemu bankowego. Autor wielu artykułów i publikacji naukowych.

W latach 1991 - 1997 pracował w LG Petro Banku SA. W latach 1998 - 2004 był członkiem Rady Polityki Pieniężnej, a od marca 2004 r. do lutego 2008 r. roku Pierwszym Zastępcą Prezesa Narodowego Banku Polskiego, gdzie odpowiadał m.in. za kwestie stabilności finansowej. Od 2006 r. do 2007 r. był przedstawicielem NBP w Komisji Nadzoru Bankowego i Komisji Nadzoru Finansowego. Na forum międzynarodowym reprezentował bank centralny m.in. w Economic and Financial Committee (EFC). Jako członek EFC Ad Hoc Working Group on EU Financial Stability Arrangements był współautorem raportu na temat stabilności finansowej w Unii Europejskiej (Report on developing EU Arrangements for Financial Stability) przyjętym przez Radę ECOFIN we wrześniu 2007 r.

Od maja 2008 r. do lipca 2009 r. pełnił funkcję prezesa Zarządu PKO Banku Polskiego SA. W tym okresie był także Przewodniczącym Rady Nadzorczej PKO TFI SA oraz członkiem Rady Nadzorczej Banku Pocztowego SA.

Od 8 września 2009 r. decyzją Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego jest prezesem Zarządu BFG. Od 30 sierpnia 2010 r. jest przedstawicielem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w Komisji Nadzoru Finansowego. Od 12 października 2010 r. pełnił funkcję społecznego doradcy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, z dniem 10 marca 2014 r. został odwołany i zatrudniony na stanowisku doradcy Prezydenta RP.