Jerzy Smoliński

Urodził się w Brześciu Kujawskim 26 listopada 1967 r. Ukończył Technikum Mechaniczne we Włocławku. Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu i Uniwersytetu Wrocławskiego.

Od 1991 r. do 1993 r. dowódca plutonu w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Pancernych w Poznaniu. Od 1993 r. rzecznik prasowy Wyższej Szkoły Oficerskiej Służb Kwatermistrzowskich w Poznaniu. Po utworzeniu w Poznaniu w 1994 r. Wyższej Szkoły Oficerskiej im. Stefana Czarnieckiego rzecznik prasowy komendanta tej uczelni do 2001 r. Uczestniczył w tworzeniu slużby prasowej w wojsku. Przygotowywał medialnie pierwsze kontyngenty wojskowe do misji poza granicami kraju.

W 2001 r. zostaje powołany przez Ministra Obrony Narodowej na stanowisko zastępcy dyrektora Biura Prasy i Informacji – rzecznika prasowego ministra. Pełnił tę funkcję do listopada 2001 r. Następnie rozpoczyna studia doktoranckie w Akademii Obrony Narodowej w Rembertowie. W katedrze Prawa i Bezpieczeństwa Międzynarodowego otwiera przewód doktorski na temat „Rola mediów w kształtowaniu polityki bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych“. Ze studiów i służby wojskowej odchodzi w 2003 r. i w stopniu majora przechodzi do rezerwy.

W 1994 r. nawiązuje współpracę z Telewizją Polską S.A. Realizuje reportaże dla programu pierwszego i drugiego Telewizji Polskiej związane z problematyką obronności i bezpieczeństwa państwa. Od 1997 r. autor poznańskiego „Magazynu militarnego“ realizowanego w ośrodku TVP w Poznaniu. Do 2001 r. zrealizował dla TVP kilkadziesiąt programów o tematyce militarnej w kraju i za granicą. Ostatnią autorską produkcją telewizyjną była telenowela dokumentalna o przygotowaniach polskich pilotów do szkolenia na samolotach F-16.

W latach 2004-2006 pełni funkcję dyrektora ds. programowych TVP Poznań. Od 2007 r. do 2010 r. był doradcą Marszałka Sejmu RP odpowiedzialnym za kontakty z prasą.

Odznaczony medalami: Za Zasługi dla Obronności Kraju, Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny, Pracy Organicznej oraz wieloma wyróżnieniami w pracy telewizyjnej i służbie wojskowej. Brał udział w amerykańskim programie Visitor Leadership związanym z reagowaniem kryzysowym w mediach.

Wieloletni solista chóru wojskowego i zespołu poezji śpiewanej. Żonaty z Małgorzatą Smolińską, ma synów Macieja i Jana.