Prof. Tomasz Nałęcz

Urodził się w 1949 r. w Gołyminie, pow. Ciechanów. Studiował historię na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie bezpośrednio po studiach został zatrudniony jako asystent na Wydziale Historycznym. Nieprzerwanie pracuje tam do chwili obecnej: 1977 r. - doktor, 1988 r. - doktor hab., 1991 r. - profesor UW.

W latach 1970-1990 członek PZPR. W 1980 r. wstąpił do NSZZ „Solidarność”, ale nie kontynuował działalności po wprowadzeniu stanu wojennego. W 1989 r. był jednym z organizatorów „Ruchu 8 Lipca”, dążącego do rozwiązania PZPR i utworzenia nowej partii socjaldemokratycznej. W 1990 r. był jednym z założycieli i wiceprzewodniczącym Socjaldemokracji RP. Wystąpił z niej w 1991 r., po ujawnieniu nieznanej mu wcześniej sprawy moskiewskiej pożyczki. W latach 1990-1994 radny Gminy Warszawa-Mokotów.

W 1992 r. był jednym z założycieli Unii Pracy. Od 1993 r. do 1997 r. poseł Unii Pracy. W 2001 r. ponownie uzyskał mandat poselski z listy SLD - UP. W latach 2001-2005 wicemarszałek Sejmu. Od 2003 do 2004 r. przewodniczący sejmowej komisji śledczej badającej aferę Rywina. W 2004 r. współtworzył Socjaldemokrację Polską.

Jesienią 2005 r. wycofał się z polityki. Powrócił na Uniwersytet Warszawski oraz został profesorem Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

Jako historyk specjalizuje się w okresie walk o niepodległość i dziejach II Rzeczypospolitej. Jego najważniejsze publikacje książkowe to: „Polska Organizacja Wojskowa 1914-1918” (1984 r.); „Józef Piłsudski – legendy i fakty” (1986 r.) wspólnie z żoną, Darią Nałęcz. Biografia została też wydana po rosyjsku, litewsku i chorwacku; „Spór o kształt demokracji i parlamentaryzmu w Polsce w latach 1921-1926” (1994 r.); „Historia XX wieku” (2000 r.). Wspólnie z najwybitniejszymi polskimi historykami (Henrykiem Samsonowiczem, Januszem Tazbirem, Andrzejem Paczkowskim, Andrzejem Friszke i Andrzejem Chwalbą) jest autorem wielokrotnie wznawianych syntez historii Polski: „Polska. Dzieje państwa i narodu” oraz „Polska na przestrzeni wieków”.

Od 1972 r. żonaty z Darią Lipińską-Nałęcz, obecnie rektorem Akademii Łazarskiego. Ma jednego syna, Andrzeja, prawnika.