Jarosław Neneman (odwołany 19.11.2014 w związku z objęciem funkcji podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów)

Urodził się w 1963 roku w Łodzi, studiował na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego (1982–1989), uzyskując specjalizację z marketingu (1987 r.) i handlu zagranicznego (1989 r.). W latach 1991–1992, w trakcie podyplomowych studiów ekonomicznych na Central European University w Pradze, otrzymał tytuł MA in Economics na New York University. W 1997 r. uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych na Uniwersytecie Łódzkim za pracę dotyczącą redystrybucyjnych konsekwencji wprowadzenia VAT w Polsce. Pracował na Uniwersytecie Łódzkim jako asystent, następnie jako adiunkt w Instytucie Ekonomii UŁ.

Obecnie jest adiunktem i kierownikiem Katedry Finansów i Bankowości na Uczelni Łazarskiego w Warszawie, a także wykładowcą na wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego oraz zastępcą kierownika Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych przy wydziale Prawa i Administracji UŁ. Jest także ekspertem Fundacji Naukowej CASE oraz Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości.

W latach 2004-2005 oraz w 2006 r. był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Finansów odpowiedzialnym za politykę i legislację podatkową. Autor licznych publikacji dydaktycznych powstałych głównie na potrzeby Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości.

7 października 2010 r. został powołany na stanowisko doradcy społecznego Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego ds. samorządu.

19 listopada 2014 roku został odwołany z funkcji Doradcy Prezydenta RP w związku z objęciem funkcji podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów.