Prof. Maciej Żylicz

urodził się w 1953 r. w Gdańsku. Studiował fizykę doświadczalną oraz biologię na Uniwersytecie Gdańskim. Kierownik Zakładu Biologii Molekularnej w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie (od 1999 r.) i Prezes Zarządu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (od 1 września 2005 r.) W 1979 r. uzyskał stopień doktora z zakresu biochemii, habilitował się z zakresu biologii molekularnej w 1986 r., zaś w 1992 r. otrzymał tytuł profesora.

W latach 1980-1999 pracował na Uniwersytecie Gdańskim, pełniąc m.in. funkcję prorektora ds. nauki (1990-1993). W latach 1993-1994 jako „visiting profesor” pracował w USA w Instytucie Onkologii Utah University. Prof. Żylicz zajmuje się biologią molekularną białek szoku termicznego i ich rolą w transformacji nowotworowej. Wyizolował pierwsze białka szoku termicznego i wykazał ich aktywność w replikacji DNA. Jest autorem blisko 80 eksperymentalnych prac naukowych szeroko cytowanych w literaturze światowej (ponad 5.500 cytowań).

Członek rzeczywisty PAN i członek korespondencyjny Polskiej Akademii Umiejętności oraz członek Academia Europaea. W latach 1997-2000 był również członkiem zespołu Komitetu Badań Naukowych, a w latach 2001-2004 - przewodniczącym Zespołu Nauk Biologicznych, Nauk o Ziemi i Ochrony Środowiska oraz członkiem Komitetu Badań Naukowych. Przewodniczący Komisji Badań Podstawowych w KBN w latach 2001- 2002.

Jest członkiem European Molecular Biology Organization (EMBO) - w latach 2003-2007 był także członkiem jej Rady; American Society of Biochemistry and Molecular Biology. Pełnił funkcję przewodniczącego zespołu ds. biologii molekularnej, komórkowej i strukturalnej European Research Council (2008-2010). We wrześniu 2010 roku otrzymał zaproszenie do udziału w pracach sześcioosobowego komitetu selekcyjnego, mającego wyłonić nowych członków Europejskiej Rady Nauki (ERC).

Laureat m.in. Medalu Komisji Edukacji Narodowej (1998 r.), Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (1999 r.) i Nagrody Prezesa Rady Ministrów RP za osiągnięcia naukowe (2002 r.). Doctor honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego (2007 r.).