Prof. Michał Kulesza (1948-2013)

Urodził się w 1948 r. w Łodzi. Ukończył warszawskie liceum im. Tadeusza Rejtana. Był harcerzem a potem komendantem 1 Warszawskiej Drużyny Harcerzy „Czarnej Jedynki”. W latach 1965-69 studiował prawo na Uniwersytecie Warszawskim.

 

Dr habilitowany, profesor Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Prawa i Administracji, kierownik Zakładu Nauki Administracji. W latach 1991-92 Prodziekan Wydziału. Znawca zagadnień prawa administracyjnego i administracji publicznej, autor ponad 150 publikacji naukowych.

 

Od 1980/81 zaangażowany czynnie w prace na rzecz odtworzenia samorządu terytorialnego i przebudowy ustroju administracyjnego Polski - we współpracy z prof. Jerzym Regulskim. Uczestnik obrad Okrągłego Stołu w grupie ds. samorządu terytorialnego. Współautor reform administracyjnych w III RP: jeden z głównych twórców samorządu terytorialnego, w tym współautor ustawy o samorządzie gminnym z 1990 r. oraz wielu późniejszych projektów, programów i ustaw z zakresu administracji publicznej, ekspert OKP, doradca rządu (1991-1992), pełnomocnik dwóch rządów, odpowiedzialny za przygotowanie II etapu reformy administracyjnej (podsekretarz stanu w rządzie Hanny Suchockiej 1992-1994 i sekretarz stanu w rządzie Jerzego Buzka 1997-1999).

 

Współtworzył (1988 r.) Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich kierując tam Zespołem Studiów i Analiz. Był też m.in. członkiem Kolegium NIK za prezesury Waleriana Pańki oraz członkiem Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów (1991-1992).

 

Założyciel i pierwszy redaktor naczelny tygodnika „Wspólnota”, twórca i redaktor naczelny miesięcznika „Samorząd Terytorialny”. W latach 2001-2004 prezes Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej. Doradca Związku Miast Polskich, Ekspert Rady Europy.

 

Radca prawny, od 2009 r. był partnerem w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka sp.k.

 

Za pracę na rzecz odbudowy w Polsce demokracji lokalnej był wielokrotnie uhonorowany przez wszystkie ogólnokrajowe organizacje samorządu terytorialnego oraz odznaczony został przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.