Prof. Paweł Swianiewicz

Urodził się w 1961 r. w Warszawie, jest profesorem Uniwersytetu Warszawskiego, kierownikiem Zakładu Rozwoju i Polityki Lokalnej na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych (od 2004 r.).

W latach 1980-1985 student Uniwersytetu Warszawskiego, działacz samorządu studenckiego i Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Magister geografii (1985 r.) i doktor geografii (1989 r. ) na Uniwersytecie Warszawskim, doktor habilitowany w zakresie nauk ekonomicznych na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (1998 r. ). Od 1988 r. jego badania koncentrują się na zagadnieniach związanych z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego: finansach lokalnych, mechanizmach polityki lokalnej oraz lokalnej i regionalnej polityce ekonomicznej.

W 1990 r. stypendysta British Council w University of Bristol, a w latach 1992-1993 stypendysta Programu Fulbrightha w University of Chicago. W latach 1995-2001 r. był kierownikiem Programu Wspierania Samorządów Lokalnych Brytyjskiego Funduszu Know How w Polsce (za tę pracę otrzymał w 2002 r. Order Imperium Brytyjskiego), a w latach 1998-2002 był profesorem w Instytucie Ekonomii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Wielokrotnie pracował jako ekspert Rady Europy, Brytyjskiego Ministerstwa do Spraw Rozwoju Międzynarodowego, Banku Światowego i UNDP w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i Azji.

W latach 2005-2010 Przewodniczący Zarządu European Urban Research Association. Od 2006 r. jest członkiem Komitetu Sterującego Programu LGI Open Society Institute, wspierającego procesy decentralizacji w Europie Środkowo-Wschodniej i Azji Centralnej. Autor bądź redaktor 24 książek oraz ponad 100 artykułów (głównie w językach polskim i angielskim) poświęconych zagadnieniom decentralizacji i funkcjonowania samorządu terytorialnego.