Szymon Gutkowski

Swoją karierę rozpoczął jako asystent Jacka Kuronia w 1991 roku.

Jest jednym z pierwszych strategów marketingowych w Polsce, zaczynał w 1991 roku. Wielokrotny Juror konkursu efektywności marketingowej EFFIE. Pracował jako doradca dla kilkudziesięciu firm polskich i międzynarodowych, również za granicą. Jest współtwórcą kilku polskich marek.

Wraz z zespołem realizował duże projekty komunikacji społecznej na zlecenie kolejnych rządów: Program Powszechnej Prywatyzacji, Pakiet Czterech Reform Społecznych Jerzego Buzka, Reforma Zabezpieczeń Społecznych.

Szymon Gutkowski jest aktywnie zaangażowany w działalność społeczną i pozarządową. Jest członkiem Zarządu Fundacji Batorego, oraz Przewodniczącym Stowarzyszenia Projekt:Polska. Był jednym z twórców kampanii przed Referendum Europejskim (Inicjatywa TAK w Referendum) oraz inicjatywy Razem ’89. Był aktywnie zaangażowany w pracę koalicji „Zmień kraj idź na wybory” oraz „Masz głos, masz wybór”.

Ukończył Matematykę Teoretyczną na UW oraz uzyskał tytuł MBA Międzynarodowego Centrum Zarządzania UW oraz University of Illinois at Urbana Champaign

Partner i Dyrektor Generalny międzynarodowej agencji reklamowej.

27 czerwca 2011 roku Szymon Gutkowski został powołany na Doradcę Społecznego Prezydenta.