Menu rozwijane

10 lipca 2015

W czwartek Komisja Finansów Publicznych bez uwag rozpatrzyła sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. wraz z Analizą Najwyższej Izby Kontroli. W posiedzeniu komisji wziął udział Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP Dariusz Młotkiewicz.

Reprezentujący na posiedzeniu Komisję Regulaminową i Spraw Poselskich przewodniczący Maciej Mroczek szczegółowo omówił wykonanie budżetu państwa przez Kancelarię Prezydenta RP w 2014 r. Poseł Jan Kulas, pozytywnie odnosząc się do realizacji budżetu państwa przez Kancelarię Prezydenta RP w 2014 r., określił ją jako wzorcową.

Reprezentujący na posiedzeniu Najwyższą Izbę Jarosław Borowski przedstawił szczegółową informację na temat zakończonej kontroli wykonania budżetu państwa w 2014 r. We wnioskach z kontroli funkcjonowanie Kancelarii Prezydenta RP zostało ocenione przez NIK na najwyższą możliwą ocenę. To czwarty rok z rzędu kiedy Kancelaria Prezydenta RP otrzymuje najwyższe noty za gospodarowanie środkami publicznymi w ramach kontroli wykonania budżetu państwa, gdzie w dotychczasowej historii tylko w dwóch przypadkach udało się uzyskać taką ocenę - w roku 2001 i 2003.

Może Cię zainteresować NIK o funkcjonowaniu Kancelarii Prezydenta RP w 2014 roku
Obecni na posiedzeniu posłowie bez jakiejkolwiek pytań pozytywnie rozpatrzyli sprawozdanie z wykonania budżetu państwa w 2014 r. w części 01 – Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.