Maciej Klimczak - Podsekretarz Stanu

Pedagog, urzędnik państwowy, dyplomata. Ukończył studia na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego. W roku 1990 podjął pracę w Ministerstwie Kultury i Sztuki na stanowisku wicedyrektora Departamentu Edukacji Kulturalnej, a następnie od 1992 roku dyrektora Departamentu Upowszechniania Kultury. W latach 2001 – 2005 był Podsekretarzem Stanu w tym resorcie, w 2003 roku pełnił obowiązki Generalnego Konserwatora Zabytków .

Jednocześnie w latach 1995 – 2001 Maciej Klimczak był wykładowcą Podyplomowego Studium Menedżerów Kultury w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W roku 2005 został odznaczony srebrnym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis.

W latach 2005 – 2009 Maciej Klimczak był Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym RP na Łotwie.

W roku 2010 odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Trzech Gwiazd Republiki Łotewskiej.

18 marca 2011 r. został powołany na stanowisko Podsekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP.