Paweł Lisiewicz - Szef Gabinetu Prezydenta RP

Paweł Lisiewicz - urodził się w 1979 roku w Poznaniu. Ukończył nauki polityczne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, indywidualne podyplomowe studia badawcze na London School of Economics oraz studia MBA na Akademii Leona Koźmińskiego.

Był wielokrotnym stypendystą Institute for Humane Studies na George Mason University w USA, ukończył Studium Polityki Zagranicznej Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych oraz Szkołę Liderów. Zdał egzamin w Krajowej Szkole Administracji Publicznej do Państwowego Zasobu Kadrowego, potwierdzający kwalifikacje do pracy na wysokich stanowiskach państwowych.

W latach 2007-2010 jako dyrektor komunikacji w Ministerstwie Skarbu odpowiedzialny za promocję programu prywatyzacji, był współtwórcą programu Akcjonariatu Obywatelskiego (w wyniku którego ponad 300 tysięcy obywateli, którzy dotąd nie inwestowali na giełdzie, zakupiło akcje prywatyzowanych spółek) oraz relacji inwestorskich ministerstwa (obejmujących promocję oferty prywatyzacyjnej, która przyniosła budżetowi przychody ponad 40 mld PLN, wśród inwestorów m.in. w Nowym Jorku, Londynie, Tokio, Singapurze, Kuwejcie, Doha, Rijadzie, Abu Dhabi i Dubaju).

Wcześniej był asystentem Jana Kułakowskiego, byłego Głównego Negocjatora Polski z UE jako Posła do Parlamentu Europejskiego oraz założycielem i dyrektorem ośrodka Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Poznaniu.

Współzałożyciel środowiska Projekt: Polska, członek Mont Pelerin Society. Interesuje się filozofią polityczną liberalizmu (zwłaszcza F.A. Hayeka), integracją europejska i Ameryką Północną.

Dyrektor Gabinetu Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Z dniem 2 września 2013 r. powołany na stanowisko Szefa Gabinetu Prezydenta.