Sławomir Rybicki - Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP

Sławomir Rybicki urodził się 23 czerwca 1960 w Gdańsku. Wykształcenie wyższe - prawnik; absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Od końca lat 70. działacz opozycji demokratycznej. Członek Ruchu Młodej Polski i NSZZ „Solidarność” - od chwili powstania związku w 1980 r. do 1989 r. W 1978 - w wieku 18 lat - został aresztowany za rozklejanie antykomunistycznych ulotek, informujących o mszy w intencji przywrócenia niepodległości Polski. W sierpniu 1980 r. uczestniczył w robotniczym strajku. Organizował pierwszą drukarnię, w której na terenie strajkującej Stoczni Gdańskiej im. Lenina były drukowane m.in. słynne postulaty robotników spisane na sklejce przez jego brata Arkadiusza i Macieja Grzywaczewskiego. Tak jak wielu innych znanych opozycjonistów pracował w Spółdzielni Pracy na Wysokościach „Świetlik”.

Należał do ścisłego grona współpracowników Lecha Wałęsy. Był sekretarzem przewodniczącego Solidarności, a w 1996 r. dyrektorem biura po zakończeniu prezydentury Lecha Wałęsy.

Przez kilkanaście lat był najbliższym współpracownikiem Macieja Płażyńskiego. Kierował jego gabinetem w trakcie sprawowania funkcji wojewody gdańskiego i był dyrektorem generalnym Gabinetu Marszałka Sejmu III kadencji.

Organizował i był uczestnikiem pierwszych spotkań założycieli Platformy Obywatelskiej: Donalda Tuska, Macieja Płażyńskiego i Andrzeja Olechowskiego.
Od chwili jej powstania całą swoją aktywność polityczną związał z tym ugrupowaniem politycznym. Mandat poselski sprawował nieprzerwanie od 2001 roku. Działając w głównym nurcie polityki pełnił odpowiedzialne funkcje w Klubie Parlamentarnym PO. Był sekretarzem klubu w czasie trwania IV kadencji, wiceprzewodniczącym w V-tej i został wybrany na pierwszego wiceprzewodniczącego w kolejnych dwóch kadencjach.

Wielokrotnie przewodniczył obradom Komisji Etyki Poselskiej. Kierował także Komisją Mniejszości Narodowych i Etnicznych. W V kadencji Sejmu był zastępcą przewodniczącego Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia przedstawionych przez Prezydenta RP projektów ustaw o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego. W VI kadencji ponownie został wiceprzewodniczącym Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia - tym razem - poselskich projektów ustaw o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Był również wiceprzewodniczącym Komisji Nadzwyczajnej ds. zmian w kodyfikacjach, członkiem Komisji do spraw Służb Specjalnych oraz - w IV kadencji Sejmu – członkiem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

W wyborach prezydenckich 2005 r. był pełnomocnikiem wyborczym sztabu Donalda Tuska.

Jest żonaty. Żona Małgorzata i córka Maja ukończyły również studia prawnicze.

Zainteresowania pozapolityczne: sport, zwłaszcza piłka nożna; ochrona krajobrazu kulturowego i przyrodniczego; muzyka ; najnowsza historia Polski.

17 stycznia 2012 został powołany na stanowisko Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta Bronisława Komorowskiego ds. kontaktów z Rządem, Parlamentem i partiami politycznymi.

Z dniem 2 września 2013 r. powołany na stanowisko Zastępcy Szefa Kancelarii Prezydenta RP.