Menu rozwijane

24 lipca 2013

Pięciu ekspertów zostało wybranych do udziału w II edycji Prezydenckiego Programu Eksperckiego i współpracy z Kancelarią Prezydenta RP.

Uczestnicy Prezydenckiego Programu Eksperckiego będą brać udział w pracach merytorycznych dotyczących obszarów o strategicznym znaczeniu dla Prezydenta RP oraz otrzymają możliwość praktycznego wykorzystania własnych kompetencji i doświadczeń w ramach Kancelarii Prezydenta RP.

W skład zespołu II edycji Prezydenckiego Programu Eksperckiego wejdą: 

  1. Adam Balcer – wykładowca i absolwent studiów doktoranckich w Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, doradca ds. rozszerzenia i polityki sąsiedztwa w Fundacji demosEUROPA, ekspert ds. bałkańskich, tureckich i czarnomorskich.
  2. Spasimir Domaradzki – doktor nauk politycznych, adiunkt na Uczelni Łazarskiego, absolwent Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek zespołu ekspertów Team Europe przy Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce.
  3. Monika Haczkowska – doktor nauk prawnych w zakresie prawa, absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.
  4. Anna Kwiatkiewicz – doktor nauk ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej, specjalizuje się w zakresie rynków pracy.
  5. Sebastian Wawrzak – absolwent studiów doktoranckich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie finansów, polityki gospodarczej i strategii przedsiębiorstw.