Menu rozwijane

25 maja 2012

Kancelaria Prezydenta RP wyłoniła dziesięciu młodych naukowców, którzy przez rok będą uczestniczyć w Prezydenckim Programie Eksperckim.

Eksperci, w ramach swoich specjalności, będą współpracować z prezydenckimi ministrami oraz realizować projekty, które zgłosili. Wierzymy, że wiedza ekspertów z PPE wzbogaci działania Kancelarii. Przez cały okres trwania projektu ekspertom nie zabraknie okazji do dalszego rozwijania kompetencji.

Prezydencki Program Ekspercki z założenia jest przedsięwzięciem długofalowym, a uczestnicy poszczególnych edycji będą mieli okazję do utrzymania i rozwijania wzajemnych kontaktów naukowych. Ponadto, Kancelaria będzie starać się wykorzystać potencjał pozostałych aplikacji, angażując ich twórców do konsultacyjno-doradczych zespołów problemowych, czy też zapraszając do udziału w konferencjach tematycznych.

Zespołem eksperckim kieruje inicjator projektu - Szef Kancelarii Prezydenta Jacek Michałowski.

Oto krótkie profile ekspertów:

1.      Justyna Glusman – doktor i absolwentka London School of Economic & Political Science w zakresie nauk politycznych, ekspertka do spraw polityki gospodarczej, programowania rozwoju i wdrażania polityki regionalnej.

2.      Agnieszka Kampka – doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii, pracownik naukowy Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, specjalizuje się w retoryce politycznej.

3.      Cezary Kościelniak – doktor w zakresie nauk społecznych (filozofia polityczna, socjologia), adiunkt na Uniwersytecie Adama Mickiewicza. Ekspert w zakresie polityki szkolnictwa wyższego i badań ze szczególnym uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju.

4.      Marek Madej – doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego, ekspert w dziedzinie stosunków międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa narodowego.

5.      Piotr Podemski – doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego, ekspert Rady Europy, nauczyciel praktyk, znawca edukacji historycznej, obywatelskiej i europejskiej.

6.      Anna Pudło – doktor nauk prawnych, absolwentka Uniwersytetu Śląskiego, pracownik naukowy Akademii Leona Koźmińskiego, specjalizuje się w prawie konstytucyjnym i europejskim.

7.      Mariusz Ruszel – stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk politycznych uzyskał na Uniwersytecie Łódzkim, specjalista w zakresie polityki energetycznej i bezpieczeństwa energetycznego.

8.      Piotr Sulikowski – doktor nauk technicznych w zakresie informatyki, pracownik naukowy Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, uczestnik programu „Top 500 Innovators” na Uniwersytecie Stanforda, ekspert w dziedzinie nowych technologii i innowacji.

9.      Zofia Szweda-Lewandowska – doktor nauk ekonomicznych i absolwentka Szkoły Nauk Społecznych IFiS PAN, pracownik naukowy Uniwersytetu Łódzkiego oraz Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, ekspertka w zakresie problematyki gerontologicznej i demografii.

10. Filip Tereszkiewicz – doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, absolwent Uniwersytetu Opolskiego, pracownik Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej, ekspert ds. polityki zagranicznej w zakresie Unii Europejskiej.