Menu rozwijane

27 lutego 2012

Kancelaria Prezydenta RP dziękuje wszystkim autorom 201 aplikacji do Prezydenckiego Programu Eksperckiego. Każdy z projektów zasługuje na uwagę - stanowią razem materiał ogromnie ważny – do przemyśleń, do dalszego opracowania i wykorzystania.

Prace napłynęły z całej Polski – ich zasięg i zakres, bogactwo zagadnień, dojrzałość spojrzenia na najistotniejsze sprawy państwa i entuzjazm w podejmowaniu wyzwań zasługują na bardzo wysokie uznanie.

W II etapie konkursu, komisja pod przewodnictwem Szefa Kancelarii Prezydenta RP, Ministra Jacka Michałowskiego, spośród 30 finalistów wyłoni 10 projektów, których autorzy zostaną wyróżnieni płatnym rocznym stażem w Kancelarii.

- Chcielibyśmy jednak, aby wszyscy którzy się zgłosili, ich energia i potencjał zostały wykorzystane na rzecz państwa, zarówno poprzez współdziałanie z sektorem rządowym, samorządami jak i organizacjami pozarządowymi – podkreślił Minister Jacek Michałowski.

Kancelaria zamierza więc – niezależnie od wyników ostatniego etapu Prezydenckiego Programu Eksperckiego - wykorzystać nadesłane projekty, tworząc płaszczyznę wymiany doświadczeń. KPRP podejmie próbę sformowania zespołów gotowych do dalszej pracy nad poszczególnymi zagadnieniami polityki państwa, takimi jak np. wyzwania demograficzne, bezpieczeństwo Polski, polityka zagraniczna, promocja Polski zagranicą, konkurencyjność gospodarki.

Dyskusja nad tymi zagadnieniami, wraz z zaproszeniem do wspólnego działania partnerów rządowych, samorządów i organizacji pozarządowych, będzie okazją nie tylko do prezentacji najistotniejszych problemów, ale może się okazać ważnym impulsem do większego zaangażowania środowisk akademickich w sprawy obywatelskie i państwowe.