Menu rozwijane

18 lutego 2012

Ponad 200 doktorów złożyło swoje aplikacje do udziału w Prezydenckim Programie Eksperckim. Młodzi naukowcy z całej Polski przedstawili założenia projektów, które chcieliby realizować podczas rocznego kontraktu w Kancelarii Prezydenta RP.

Prezydencki Program Ekspercki jest propozycją skierowaną do doktorów z uczelni w całej Polsce zainteresowanych aktywnością w obszarach związanych z szeroko rozumianą polityką państwa. Z jednej strony jest to szansa na skorzystanie z potencjału intelektualnego i doświadczenia środowiska akademickiego, z drugiej strony możliwość zastosowania dotychczasowych prac i przełożenia teoretycznych założeń na wymiar praktyczny – na rzecz modernizacji Polski.

Kancelaria Prezydenta RP skierowała zaproszenie do udziału w programie do wszystkich uczelni w Polsce. Zainteresowanie pierwszą edycją programu pokazało, że jest to ciekawa propozycja, wychodząca naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom młodych ekspertów. Ponad 150 osób, które wyraziły chęć udziału w Prezydenckim Programie Eksperckim, czyli 75 procent wszystkich zgłoszeń, to reprezentanci i absolwenci ośrodków akademickich spoza Warszawy. Najliczniej reprezentowane są województwa: mazowieckie, małopolskie, śląskie, dolnośląskie, wielkopolskie, łódzkie i lubelskie.

W chwili obecnej trwają końcowe prace obejmujące analizę przedstawionych projektów. W ich wyniku wyłonione zostaną osoby, które wezmą udział w rozmowach kwalifikacyjnych i osobiście zaprezentują założenia swoich projektów.  Około 10 najlepszych kandydatów zostanie zaproszonych na płatny roczny kontrakt w Kancelarii Prezydenta RP. Młodzi eksperci będą zaangażowani w projekty szczególnie istotne z punktu widzenia urzędu Prezydenta RP oraz kluczowe działania realizowane przez Kancelarię Prezydenta RP.