Menu rozwijane

11 kwietnia 2013

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zaprasza młodych doktorów, doktorantów i specjalistów do udziału w II edycji Prezydenckiego Programu Eksperckiego – Laboratorium Idei.

Celem Programu jest wykorzystanie potencjału intelektualnego i doświadczenia specjalistów różnych dziedzin nauki na rzecz rozwoju i modernizacji Polski oraz wsparcia merytorycznego Kancelarii Prezydenta RP. Celem jest również umożliwienie uczestnikom Programu praktycznego wykorzystania własnych kompetencji i doświadczeń w ramach Kancelarii Prezydenta RP.

Program skierowany jest do ekspertów specjalizujących się w obszarach polityki zagranicznej i krajowej szczególnie istotnych z punktu widzenia urzędu Prezydenta RP, takich jak:

  • polityka zagraniczna,
  • wzrost gospodarczy i konkurencyjność polskiej gospodarki,
  • system stanowienia i egzekwowania prawa,
  • system polityki rodzinnej,
  • nowoczesny system bezpieczeństwa,
  • nowoczesny patriotyzm.

Uczestnicy Programu będą zaangażowani w prace merytoryczne o strategicznym znaczeniu dla Prezydenta RP.

Laureaci otrzymają możliwość rocznej, odpłatnej współpracy z Kancelarią Prezydenta RP, począwszy od października 2013 roku.
Aplikacje należy składać do 10 maja 2013 roku.

W razie pytań prosimy o kontakt z Kancelarią Prezydenta RP - elektronicznie: [email protected] lub telefonicznie: 22 695 11 89 (w godz. 14.30-17.00).