Menu rozwijane

05 grudnia 2014
Pałac Prezydencki

Dziewięciu ekspertów zostało wyłonionych w ramach III edycji Prezydenckiego Programu Eksperckiego. Laureaci Prezydenckiego Programu Eksperckiego będą brać udział w pracach merytorycznych dotyczących obszarów o strategicznym znaczeniu dla Prezydenta RP.

 W skład zespołu III edycji Prezydenckiego Programu Eksperckiego wejdą:

1. Anna Gromada - doktorantka oraz pracownik naukowy w Polskiej Akademii Nauk, analityczka Fundacji Kaleckiego, współpracowała z Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Specjalizuje się w problematyce niskiego współczynnika dzietności w Europie.

2. Miłosz Hoduń - doktorant i wykładowca na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Reykjaviku. Zajmuje się prawem porównawczym, w szczególności prawem konstytucyjnym oraz federalizmem w Europie i Stanach Zjednoczonych.

3. Władysław Jóźwicki – doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Członek zespołów badawczych w ramach polskich i międzynarodowych projektów. Specjalizuje się w prawie konstytucyjnym i gwarancjach praw człowieka.

4. Teodora Konach - doktorantka na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizuje się w zakresie międzynarodowej ochrony dziedzictwa kulturowego, polityki kulturalnej oraz dyplomacji publicznej.

5. Kamila Pronińska - adiunkt w Instytucie Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w problematyce rynków energetycznych, bezpieczeństwa energetycznego, polityki energetycznej UE, Polski, Rosji.

6. Jarosław Przeperski - doktor nauk społecznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, specjalizuje się w zakresie polityki prorodzinnej i pracy socjalnej z rodzinami.

7. Tomasz Pugacewicz - wykładowca i absolwent studiów doktoranckich na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ekspert ds. polityki zagranicznej USA, relacji transatlantyckich oraz regionu Morza Kaspijskiego.

8. Gabriela Rogowska - doktorantka Środowiskowych Transdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich na Wydziale "Artes Liberales" Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w filozofii społecznej i etyce.

9. Anna Maria Trawińska – doktorantka na Międzywydziałowych Indywidualnych Studiach Doktoranckich w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w brandingu narodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kreowania wizerunku Polski i tworzenia marki narodowej.

Może Cię zainteresować Rusza III edycja Prezydenckiego Programu Eksperckiego