O programie

Laboratorium Idei – Prezydencki Program Ekspercki to grupa ekspertów przy Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, koncentrujących swoje działania na obszarach szczególnie ważnych z perspektywy urzędu Prezydenta RP: polityce zagranicznej i bezpieczeństwie, państwie wspierającym rozwój oraz nowoczesnym patriotyzmie. Eksperci realizują własne projekty istotne w kontekście potrzeb modernizacyjnych kraju i pełnią funkcje konsultacyjno-doradcze.

Laboratorium Idei – Prezydencki Program Ekspercki stanowi interdyscyplinarną platformę wymiany doświadczeń, otwartą na dialog i przełamywanie schematów w celu wypracowywania innowacyjnych rozwiązań. Odpowiada na potrzebę refleksji nad długofalowymi procesami ekonomicznymi, politycznymi i kulturowymi, które wpływać będą na polskie społeczeństwo w wieloletniej perspektywie.

Misją Laboratorium Idei – Prezydenckiego Programu Eksperckiego jest zatem wsparcie eksperckie Kancelarii Prezydenta RP w pracy na rzecz modernizacji kraju i kreowania debaty publicznej.