Menu rozwijane

01 kwietnia 2015
 1. Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw - podpisana 1 kwietnia 2015 r. Pobierz informację;
 2. Ustawa z dnia 5 marca 2015 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw - podpisana 1 kwietnia 2015 r. Pobierz informację;
 3. Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw - podpisana 2 kwietnia 2015 r. Pobierz informację;
 4. Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw  - podpisana 2 kwietnia 2015 r. Pobierz informację;
 5. Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach - podpisana 3 kwietnia 2015 r. Pobierz informację;
 6. Ustawa z dnia 5 marca 2015 r. o ratyfikacji Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia, wydawania świadectw oraz pełnienia wacht dla załóg statków rybackich, sporządzonej w Londynie dnia 7 lipca 1995 r. - podpisana 3 kwietnia 2015 r. Pobierz informację;
 7. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Peru o przekazywaniu osób skazanych, podpisanej w Limie dnia 27 maja 2014 r. - podpisana 7 kwietnia 2015 r. Pobierz informację;
 8. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Serbii o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej oraz innego rodzaju przestępczości, podpisanej w Warszawie dnia 7 listopada 2001 r.  - podpisana 8 kwietnia 2015 r. Pobierz informację;
 9.  Ustawa z dnia 5 marca 2015 r. o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Bośnią i Hercegowiną w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej w Sarajewie dnia 4 czerwca 2014 r.  - podpisana 8 kwietnia 2015 r. Pobierz informację;
 10. Ustawa z dnia 5 marca 2015 r. o ratyfikacji Umowy między Europejską Organizacją Badań Astronomicznych na Półkuli Południowej a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącej warunków przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Europejskiej Organizacji Badań Astronomicznych na Półkuli Południowej, podpisanej w Warszawie w dniu 28 października 2014 r. - podpisana 10 kwietnia 2015 r. Pobierz informację;
 11. Ustawa z dnia 5 marca 2015 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - podpisana 13 kwietnia 2015 r. Pobierz informację;
 12. Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych - podpisana 27 kwietnia 2015 r. Pobierz informację.
 13. Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw - podpisana 27 kwietnia 2015 r. Pobierz informację.
 14. Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym - podpisana 27 kwietnia 2015 r. Pobierz informację.
 15. Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji - podpisana 27 kwietnia 2015 r. Pobierz informację.
 16. Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – podpisana 28 kwietnia 2015 r. Pobierz informację.


   

Pliki do pobrania