Menu rozwijane

01 lipca 2014
 1. Ustawa z dnia 10 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej - podpisana 1 lipca 2014 r. Pobierz informację.
 2. Ustawa z dnia 10 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o ochronie roślin - podpisana 2 lipca 2014 r. Pobierz informację.
 3. Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji - podpisana 2 lipca 2014 r. Pobierz informację.
 4. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych - podpisana 3 lipca 2014 r. Pobierz informację
 5. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy - podpisana 3 lipca 2014 r. Pobierz informację; 
 6. Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa - podpisana 7 lipca 2014 r. Pobierz informację;
 7. Ustawę z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze oraz niektórych innych ustaw - podpisana 8 lipca 2014 r. Pobierz informację;
 8. Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne - podpisana 9 lipca 2014 r. Pobierz informację;
 9. Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw - podpisana 10 lipca 2014 r. Pobierz informację;
 10. Ustawa z dnia 25 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym - podpisana 14 lipca 2014 r. Pobierz informację;
 11. Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami - podpisana 16 lipca 2014 r. Pobierz informację;
 12. Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia – podpisana dnia 23 lipca 2014 r. Pobierz informację;
 13. Ustawa z dnia 10 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym – podpisana dnia 25 lipca 2014 r. Pobierz informację;
 14. Ustawa z dnia 10 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa – podpisana dnia 25 lipca 2014 r. Pobierz informację;
 15. Ustawa z dnia 10 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o lasach - podpisana 28 lipca 2014 r. Pobierz informację;
 16. Ustawa z dnia 10 czerwca 2014 r. o ochronie Znaku Polski Walczącej - podpisana 30 lipca 2014 r. Pobierz informację;  
 17. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2015 - podpisana 31 lipca 2014 r. Pobierz informację;