Menu rozwijane

01 listopada 2014
 1. Ustawa z dnia 10 października 2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw - podpisana 3 listopada 2014 r. Pobierz informację;
 2. Ustawa z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o podatku akcyzowym - podpisana 6 listopada 2014 r. Pobierz informację;
 3. Ustawa z dnia 10 października 2014 r. o zmianie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw - podpisana 6 listopada 2014 r. Pobierz informację;
 4. Ustawa z dnia 7 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczeniu morza przez statki oraz niektórych innych ustaw - podpisana 10 listopada 2014 r. Pobierz informację;
 5. Ustawa z dnia 26 września 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw - podpisana 10 listopada 2014 r. Pobierz informację;
 6. Ustawa z dnia 23 października 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym - podpisana 10 listopada 2014 r. Pobierz informację;
 7. Ustawa z dnia 26 września 2014 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw - podpisana 13 listopada 2014 r. Pobierz informację
 8. Ustawa z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - podpisana 13 listopada 2014 r. Pobierz informację
 9. Ustawa z dnia 26 września 2014 r. o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o ochronie dzieci przed seksualnym wykorzystywaniem i niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych, sporządzonej w Lanzarote w dniu 25 października 2007 r. - podpisana 14 listopada 2014 r. Pobierz informację;
 10. Ustawa z dnia 10 października 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym - podpisana 20 listopada 2014 r. Pobierz informację;
 11. Ustawa z dnia 10 października 2014 r. o zmianie ustawy o kuratorach sądowych - podpisana 20 listopada 2014 r. Pobierz informację;
 12. Ustawa z dnia 10 października 2014 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji – podpisana 21 listopada 2014 r. Pobierz informację;
 13. Ustawa z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw – podpisana 21 listopada 2014 r. Pobierz informację;
 14. Ustawa z dnia 10 października 2014 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach – podpisana 21 listopada 2014 r. Pobierz informację;
 15. Ustawa z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw – podpisana 24 listopada 2014 r. Pobierz informację;
 16. Ustawa z dnia 7 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia – podpisana 24 listopada 2014 r. Pobierz informację
 17. Ustawa z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej – podpisana 24 listopada 2014 r. Pobierz informację
 18. Ustawa z dnia 7 listopada 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze oraz niektórych innych ustaw – podpisana 26 listopada 2014 r. Pobierz informację;
 19. Ustawa z dnia 7 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych – podpisana 27 listopada 2014 r. Pobierz informację;

Pliki do pobrania