Menu rozwijane

02 lutego 2015
 1. Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw - podpisana 2 lutego 2015 r. Pobierz informację.
 2. Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach - podpisana 2 lutego 2015 r. Pobierz informację.
 3. Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw - podpisana 3 lutego 2015 r. Pobierz informację.
 4. Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw  - podpisana 4 lutego 2015 r. Pobierz informację.
 5. Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw - podpisana 5 lutego 2015 r. Pobierz informację.
 6. Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw - podpisana 6 lutego 2015 r. Pobierz informację.
 7. Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych - podpisana 6 lutego 2015 r. Pobierz informację.
 8. Ustawa z dnia 16 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy – Ordynacja podatkowa - podpisana 20 lutego 2015 r. Pobierz informację.
 9. Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego” - podpisana 23 lutego 2015 r. Pobierz informację.
 10. Ustawa z dnia 6 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego - podpisana 24 lutego 2015 r. Pobierz informację.
 11. Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o przekształcaniu jednoosobowych spółek Skarbu Państwa prowadzących działalność z wykorzystaniem dóbr kultury w państwowe instytucje kultury - podpisana 25 lutego 2015 r. Pobierz informację.
 12. Ustawa z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego - podpisana 25 lutego 2015 r. Pobierz informację.