Menu rozwijane

22 stycznia 2015
  1. Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw - podpisana 22 stycznia 2015 r. Pobierz informację;
  2. Ustawa Budżetowa na rok 2015 - podpisana 23 stycznia 2015 r. Pobierz informację.
  3. Ustawa z dnia 22 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2015 oraz niektórych innych ustaw - podpisana 26 stycznia 2015 r. Pobierz informację.
  4. Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw - podpisana 28 stycznia 2015 r. Pobierz informację.
  5. Ustawa z dnia 19 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy - podpisana 28 stycznia 2015 r. Pobierz informację.
  6. Ustawa z dnia 17 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych - podpisana 29 stycznia 2015 r. Pobierz informację.
  7. Ustawa z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim - podpisana 29 stycznia 2015 r. Pobierz informację.