Menu rozwijane

01 września 2014
  1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków - podpisana 3 września 2014 r. Pobierz informację.
  2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych - podpisana 17 września 2014 r. Pobierz informację;
  3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw - podpisana 17 września 2014 r. Pobierz informację;
  4. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych – podpisana 18 września 2014 r. Pobierz informację;
  5. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych, ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym – podpisana 18 września 2014 r. Pobierz informację;
  6. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o bateriach i akumulatorach oraz niektórych innych ustaw - podpisana 19 września 2014 r. Pobierz informację.
  7. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych - podpisana 19 września 2014 r. Pobierz informację.