26.06.2013
Prezydent Bronisław Komorowski podjął decyzję o skierowaniu do ponownego rozpatrzenia ustawy o okręgach sądowych sądów powszechnych. Prezydent wskazywał, że ustawa obywatelska - już na etapie projektu - miała wady wewnętrzne i sprzeczności.
24.08.2011
Ustawa o nasiennictwie, w części odnoszącej się do odmian genetycznie modyfikowanych, jest niedopracowana pod względem prawnym, dlatego powinna zostać ponownie rozpatrzona przez Sejm.
20.03.2011
Decyzją z 18 marca 2011 r. prezydent Bronisław Komorowski skierował do ponownego rozpatrzenia ustawę z dnia 25 lutego 2011 r. o utworzeniu Akademii Lotniczej w Dęblinie.