Prezydent Bronisław Komorowski podpisał i skierował do Sejmu projekt ustawy rodzinnej, która ułatwić ma rodzicom łączenie pracy zawodowej z obowiązkami rodzinnymi. - To kolejna ustawa stanowiąca ważne ogniwo w procesie działania na rzecz rodziny - mówił.
Zwolnienie z CIT przedsiębiorstw inwestujących wyłącznie w innowacyjne przedsięwzięcia, wprowadzenie ulgi podatkowej na prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej - to niektóre założenia prezydenckiego projektu dotyczącego wspierania innowacyjności.
Dziewięcioletnia kadencja członków PKW, wprowadzenie klasyfikowania głosów nieważnych, możliwość rejestracji pracy obwodowych komisji przez mężów zaufania po zakończeniu głosowania, przezroczyste urny - zakłada projekt zmian w Kodeksie wyborczym.
Ułatwienie rejestrowania i funkcjonowania stowarzyszeń oraz zmniejszenie liczby osób koniecznych do ich założenia zakłada prezydencki projekt nowelizacji Prawa o stowarzyszeniach. W poniedziałek Bronisław Komorowski podpisał i skierował projekt do Sejmu.
Prezydent skierował do Sejmu propozycję nowelizacji ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, który ma umożliwić zagospodarowanie nieruchomości zlokalizowanych wśród istniejącej zabudowy bez przeprowadzenia kosztownej procedury planistycznej.
Prezydent Bronisław Komorowski skierował do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz niektórych innych ustaw, której celem jest umożliwienie przeprowadzenia ekshumacji i godnego pochówku ofiar terroru komunistycznego.
Zasada uczciwego płacenia podatków to cnota obywatelska, o którą trzeba zabiegać, kształtować, a także egzekwować - mówił prezydent podpisując projekt zmian w Ordynacji podatkowej zakładający, że wątpliwości powinny być rozstrzygane na korzyść podatnika.
Prezydent Bronisław Komorowski skierował do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw, której celem jest usprawnienie kierowania obroną państwa w czasie wojny.
Marszałek Sejmu przekazała Prezydentowi RP do podpisu nowelizację ustawy - Prawo wodne i niektórych innych ustaw. Zaproponowane, jako inicjatywa prezydencka, zmiany ułatwią budowę dróg rowerowych oraz wyznaczanie szlaków turystycznych m.in. wzdłuż rzek.
Prezydent RP kieruje do Sejmu inicjatywę ustawodawczą zakładającą przywrócenie instytucji asesora sądowego w sposób uwzględniający konstytucyjne wymagania. Podpisanie projektu nowelizacji Prawa o ustroju sądów powszechnych odbyło się w poniedziałek.
Prezydent Bronisław Komorowski skierował w poniedziałek do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o zgromadzeniach. Główne zmiany obejmą kwestię zakrywania twarzy przez demonstrantów.
Prezydent Bronisław Komorowski skierował w piątek do Sejmu projekt ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz o zmianie niektórych ustaw.
Prezydent Bronisław Komorowski skierował do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw.
Prezydent Bronisław Komorowski skierował do Sejmu projekty trzech ustaw: o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym, o Trybunale Konstytucyjnym, o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Prezydent Bronisław Komorowski skierował do Sejmu projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu.