• Projekt nowelizacji Konstytucji RP

  Projekt ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Czytaj więcej >>>

   

  SEJM RP

   

  12 maja 2015 r. - projekt wpłynął do Sejmu

   

   

 • Projekt ustawy rodzinnej

  Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Czytaj więcej >>>

   

  SEJM RP

   

  30 marca 2015 r. - projekt wpłynął do Sejmu - (druk nr 3288)

   

  8 kwietnia 2015 r. - projekt skierowany do I czytania na posiedzeniu Sejmu

   

  22 kwietnia 2015 r. - I czytanie na posiedzeniu Sejmu
  Skierowano do Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach

 • Projekt ustawy w związku ze wspieraniem innowacyjności

  Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności. Czytaj więcej >>>

   

  SEJM RP

   

  16 marca 2015 r. - projekt wpłynął do Sejmu (druk nr 3286)

   

  8 kwietnia 2015 r. - projekt skierowany do I czytania na posiedzeniu Sejmu


  8 kwietnia 2015 r. -
  projekt skierowany do opinii do organizacji samorządowych

   

  22 kwietnia 2015 r. - I czytanie na posiedzeniu Sejmu

  Skierowano do Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii

 • Projekt nowelizacji Kodeksu wyborczego

  Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy. Czytaj więcej >>>

   

  SEJM RP

   

  8 stycznia 2015 r. - projekt wpłynął do Sejmu (druk nr 3084)

   

  13 stycznia 2015 r. - Projekt skierowano do I czytania na posiedzeniu Sejmu

   

  6 lutego 2015 r. - I czytanie na posiedzeniu Sejmu

  Projekt skierowany do Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach

   

  Praca w komisjach po I czytaniu


  10 kwietnia 2015 r. - sprawozdanie podkomisji

   

  22 kwietnia 2015 r. - Sprawozdanie komisji

 • Projekt nowelizacji Prawa o stowarzyszeniach

  Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw. Czytaj więcej >>>

   

  SEJM RP

   

  17 grudnia 2014 r. - projekt wpłynął do Sejmu (druk nr 3019)

  18 grudnia 2014 r. - projekt skierowany do I czytania na posiedzeniu Sejmu

   

  15 stycznia 2015 r. - I czytanie na posiedzeniu Sejmu

  Projekt skierowano do: Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka

 • Projekt nowelizacji ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych

  Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Szczegóły >>>

   

  SEJM RP

   

  12 grudnia 2014 r. projekt wpłynął do Sejmu (nr druku 3157)

   

  17 lutego 2015 r. -  projekt skierowany do I czytania w komisjach

  do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

   

  4 marca 2015 r. - I czytanie w komisjach

 • Projekt nowelizacji ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych

  Projekt ustawy o zmianie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz niektórych innych ustaw. Czytaj więcej >>>

   

  SEJM RP

   

  11 grudnia 2014 r. projekt wpłynął do Sejmu (druk nr 3027)

   

  18 grudnia 2014 r. - skierowano do I czytania w komisjach

  do Komisji Administracji i Cyfryzacji

   

  13 stycznia 2015 r. - I czytanie w komisjach

   

  Praca w komisjach po I czytaniu


  18 lutego 2015 r. - Sprawozdanie podkomisji

   

  22 kwietnia 2015 r. - Sprawozdanie komisji

 • Projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej

  Projekt ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. Czytaj więcej >>>

   

  SEJM RP

   

  9 grudnia 2014 r. projekt wpłynął do Sejmu (druk nr 3018)


  18 grudnia 2014 r. -
  projekt skierowano do I czytania na posiedzeniu Sejmu

   

  14 stycznia 2015 r. - I czytanie na posiedzeniu Sejmu

  Projekt skierowano do Komisji Finansów Publicznych

 • Nowelizacja ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP - uchwalona

  Projekt ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych. Zobacz projekt >>>

   

  SEJM RP

   

  10 lipca 2014 r. projekt wpłynął do Sejmu (druk nr 2609)

   

  15 lipca 2014 r. - skierowany do I czytania na posiedzeniu Sejmu


  29 sierpnia 2014 r. - I czytanie na posiedzeniu Sejmu
  Projekt skierowany do Komisji Obrony Narodowej

   

  Praca w komisjach po I czytaniu


  4 lutego 2015 r. - sprawozdanie podkomisji

   

  18 lutego 2015 r. - Sprawozdanie komisji

   

  3 marca 2015 r. - II czytanie na posiedzeniu Sejmu

   

  5 marca 2015 r. - III czytanie na posiedzeniu Sejmu
  Ustawę uchwalono

   

  SENAT RP

   

  5 marca 2015 r. - Ustawę przekazano Marszałkowi Senatu

   

  19 marca 2015 r. - Stanowisko Senatu - nie wniósł poprawek


  23 marca 2015 r. - Ustawę przekazano Prezydentowi RP do podpisu


  1 kwietnia 2015 r. - Prezydent RP podpisał ustawę

 • Projekt nowelizacji Prawa o ustroju sądów powszechnych

  Projekt nowelizacji ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw. Czytaj więcej >>>

   

  SEJM RP


  1 kwietnia 2014 r. - projekt wpłynął do Sejmu (druk nr 2299)

   

  10 kwietnia 2014 r. - skierowany do I czytania na posiedzeniu Sejmu

   

  28 maja 2014 r. - I czytanie na posiedzeniu Sejmu

  Projekt skierowany do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka