Materiały do pobrania

W celu zgłoszenia uczestnictwa w "Lekcji historii przy Okrągłym Stole" prosimy o pobranie i wypełnienie Formularza zgłoszeniowego oraz Listy uczestników.