Powitanie

Rola Małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej to nie tylko przywilej, to przede wszystkim wielka szansa skutecznego działania dla dobra jak największej liczby Rodaków.

Wspieram mojego męża w jego pracy na rzecz dobra wspólnego, dobra naszej Ojczyzny. Chcę też dzielić się i służyć własnym życiowym doświadczeniem. To jest moim celem i moim pragnieniem.

Z całych sił będę angażowała się we wsparcie rodzin, w szczególności rodzin zastępczych, które stwarzają osieroconym dzieciom szanse na normalne życie w cieple i miłości. Zamierzam wspierać aktywność kobiet, tak by jako matki i osoby pracujące czuły się pewniej i miały równe szanse rozwoju.

Chcę promować mądrą, nowoczesną edukację i wychowanie, w tym także zachęcać wszystkich do częstszego sięgania po książki. Zamierzam dbać także o aktywność seniorów i angażować się w promocję Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Będę upowszechniać osiągnięcia polskiej kultury i twórczość polskich artystów, wspierać organizację wydarzeń kulturalnych, a także współpracować ze środowiskami artystycznymi w projektach charytatywnych.

Ważna jest dla mnie działalność prozdrowotna i proekologiczna, bo te kwestie rozstrzygają o jakości naszego życia. Dlatego będę aktywnie uczestniczyć w społecznych kampaniach kształtujących wzorce zdrowego stylu życia.

Małżonka Prezydenta RP nie ma specjalnych uprawnień ani funduszy. Jednak autorytet urzędu pełnionego przez mojego męża daje mi siłę i wiarę, że moje działania dadzą dobry rezultat.

Chcę informować o realizowanych projektach, dzielić się z Państwem pomysłami, szukać wsparcia dla ważnych przedsięwzięć.

Z gorącymi pozdrowieniami,

Anna Komorowska