Biografia

Anna Komorowska z domu Dembowska urodziła się w Warszawie.

Absolwentka filologii klasycznej na Uniwersytecie Warszawskim. Po studiach pracowała jako nauczycielka łaciny w szkole średniej.

W młodości zaangażowana w działalność Związku Harcerstwa Polskiego, gdzie w 1970 roku poznała Bronisława Komorowskiego. W 1977 roku wyszła za mąż. Po narodzinach pierwszej córki zrezygnowała z pracy zawodowej na rzecz wychowania dzieci i prowadzenia domu.

W okresie PRL aktywnie wspierała męża w działalności opozycyjnej. 31 grudnia 1981 r. jako jedna z pierwszych dotarła do obozu internowania w Jaworzu, aby wesprzeć męża podczas internowania w okresie stanu wojennego.

Od 1995 roku pracowała przez pięć lat w towarzystwie ubezpieczeniowym.

Jest matką pięciorga dzieci – Zofii, Tadeusza, Marysi, Piotra i Elżbiety oraz babcią Stasia, Hani, Kubusia, Oli i Helenki.