Komitety Honorowe Pierwszej Damy

 • Małżonka Prezydenta RP Pani Anna Komorowska przewodniczy Komitetowi Honorowemu wystawy „Skarby z kraju Chopina”, którą organizuje Muzeum Narodowe w Warszawie w Muzeum Narodowym w Pekinie. Otwarcie w Pekinie 6 lutego 2015 r.
 • Małżonka Prezydenta RP Pani Anna Komorowskia objęła przewodnictwo nad Komitetem Honorowym X Festiwalu Muzycznego „W Krainie Chopina”,który odbywa się w miejscowościach wokół Puszczy Kampinowskiej.
  Festiwal będzie trwał od 15 czerwca do 29 września 2014 r.
 • Małżonka Prezydenta RP Pani Anna Komorowska przewodniczy Komitetowi Honorowemu obchodów Roku Janusza Korczaka.
 • Małżonka Prezydenta RP Pani Anna Komorowska przyjęła godność Przewodniczącej Komitetu Honorowego obchodów Jubileuszu 110. lecia Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus z Warszawy.
  Obchody trwają od 27 maja 2011 r. do 24 listopada 2011 r.
 • Małżonka Prezydenta RP Pani Anna Komorowska przewodniczy Radzie Doradczej Olimpiad Specjalnych Polska.
 • Małżonka Prezydenta RP Pani Anna Komorowska przyjęła zaproszenie do udziału w Komitecie Honorowym V Europejskich Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych 2010.
 • Małżonka Prezydenta RP przyjęła zaproszenie do wstąpienia do Klubu Matek Chrzestnych Statków Armatorów Wybrzeża Gdańskiego – listopad 2010 r.