Nagrody i wyróżnienia Pierwszej Damy

  • 27 lutego 2013 roku Anna Komorowska otrzymała tytuł Benevolenti za wspieranie inicjatyw charytatywnych Fundacji "Pro-Seniore" im. Lekarzy Polskich Poległych i Pomordowanych w Czasie II Wojny Światowej, które niosą pomoc starszym potrzebującym lekarzom.
  • 2 kwietnia 2011 roku Anna Komorowska otrzymała Złotą Odznakę za zasługi dla Chorągwi Śląskiej Związku Harcerstwa Polskiego.
  • 31 stycznia 2011 roku Anna Komorowska otrzymała statuetkę Perła Mądrości za zaangażowanie w Europejski Tydzień Profilaktyki Raka Szyjki Macicy zainicjowany przez Ogólnopolską Organizację na rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy Kwiat Kobiecości oraz miesięcznik Glamour.
  • 8 grudnia 2010 roku Anna Komorowska otrzymała statuetkę nagrody