Informacje dla ubiegających się o Honorowy Patronat Małżonki Prezydenta RP
lub udział Małżonki Prezydenta RP w komitecie honorowym

I. Małżonka Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Anna Komorowska sprawuje Honorowy Patronat jako patron jedyny i wyłączny. W komitetach honorowych Małżonka Prezydenta RP pełni funkcję Przewodniczącej.

II. Osoby i instytucje ubiegające się o Honorowy Patronat Małżonki Prezydenta RP są proszone o złożenie pisemnego wniosku na adres: Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Zespół Protokolarny ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa lub drogą elektroniczną na adres: [email protected] – nie później niż 60 dni przed wydarzeniem. Procedura ta pozwala na wszechstronną analizę wniosku, właściwe upublicznienie decyzji w razie przyznania patronatu, a w razie odmowy – daje wnioskodawcy możliwość zwrócenia się z prośbą o patronat do innych osób lub instytucji.

III. Wniosek powinien zawierać:

  1. informacje na temat wnioskodawcy;
  2. szczegółowy opis i program projektu;
  3. informacje o źródłach finansowania przedsięwzięcia i sponsorach;
  4. materiały filmowe i fotograficzne w przypadku filmów i wystaw;
  5. zgody i zezwolenia w przypadku budowy pomników;
  6. informacje o innych patronatach (w tym medialnych) oraz o nagłośnieniu przedsięwzięcia;
  7. informacje o udziale gości honorowych.

IV. Wnioskodawca, który otrzymał decyzję o udzieleniu Honorowego Patronatu Małżonki Prezydenta RP, podaje tę informację we wszystkich drukach i materiałach oraz na stronach www związanych z wydarzeniem. Na stronach internetowych umieszcza ponadto link do www.prezydent.pl w postaci aktywnego logotypu serwisu.

V. Informacja o Honorowym Patronacie Małżonki Prezydenta RP jest publikowana na stronie www.prezydent.pl w zakładce Małżonka Prezydenta RP/Patronaty.

VI. Po zakończeniu wydarzenia objętego Honorowym Patronatem Małżonki Prezydenta RP wnioskodawca jest zobowiązany przekazać do Zespołu Protokolarnego Kancelarii Prezydenta RP relację z przebiegu przedsięwzięcia oraz związane z nim wycinki prasowe, druki, foldery, plakaty. Wybrane, najciekawsze materiały, np. w postaci filmów, zdjęć, etc., mogą być opublikowane na stronie www.prezydent.pl.

VII. Wnioski o Honorowy Patronat Małżonki Prezydenta RP są rozpatrywane w Zespole Protokolarnym Kancelarii Prezydenta RP – tel. 22 695 12 64.