Menu rozwijane

18 maja 2012
 • Na wniosek Fundacji na rzecz dzieci z chorobą nowotworową „Iskierka” z Warszawy

  Koncert Dziecięcej Orkiestry Onkologicznej

  (1 grudnia 2012 r.)

 • Na wniosek Fundacji Szansa dla Niewidomych z Warszawy
  10. Konferencja REHA FOR THE BLIND IN POLAND
  (6 – 7 grudnia 2012 R.)
 • Ambasady RP w Budapeszcie, Instytutu Polskiego w Budapeszcie i i Węgierskiego Towarzystwa Pedagogicznego
  Konferencja „ Nie ma dzieci – są ludzie. Dziedzictwo Janusza Korczaka” w Budapeszcie
  Wspólny patronat z Małżonką Prezydenta Węgier
  (10 grudnia 2012 r.)
 • Na wniosek Fundacji Onkologii Lubelskiej Razem z Lublina
  Świąteczny Koncert Charytatywny
  (14 grudnia 2012 r.)
 • Na prośbę Polskiego Bractwa Kawalerów Gutenberga z Warszawy
  XIII spektakl mikołajkowy dla dzieci i młodzieży z ubogich regionów kraju, z domów dziecka i placówek opiekuńczo-wychowawczych
  (16 grudnia 2012 r.)
 • Na wniosek Państwowego Muzeum Etnograficznego z Warszawy
  Wystawa uroczyście otwierająca Muzeum dla Dzieci w Warszawie
  (16 grudnia 2012 r.)