Menu rozwijane

17 maja 2012
 • Na wniosek Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  Inicjatywa „Kujawsko-Pomorska gęsina na św. Marcina”
  (11 listopada 2012 rok)
 • Na wniosek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie
  Małopolski Kongres Polityki Społecznej
  (15-16 listopada 2012 r.)
 • Na wniosek Stowarzyszenia VIA NATURA z Tucholi
  Konferencja „Zdrowie psychiczne współczesnych kobiet”
  (17 listopada 2012 r.)
 • Na wniosek Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego z Warszawy oraz Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych
  im. Karola Szymanowskiego w Warszawie
  XX Nadzwyczajny Jubileuszowy Koncert Charytatywny na rzecz Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego
  (17 listopada 2012 r.)
 • Na prośbę Fundacji Republika Marzeń, Zamku Królewskiego i Instytutu Książki z Warszawy
  Wystawa „W stronę Schulza”
  (19 listopada 2012 r.)