03.06.2015
"Gratuluję społeczności uczelnianej dotychczasowego rozkwitu i życzę w kolejnych latach wszelkiej pomyślności" - napisała Pierwsza Dama Anna Komorowska.
01.06.2015
"Należy wspierać tę cenną aktywność, która prowadzi do zmian na lepsze w szkołach biorących udział w programie" - napisała Pierwsza Dama Anna Komorowska
25.04.2015
„Życzę wszystkim uczniom powodzenia podczas obecnych zawodów. Wierzę, że uczestnictwo w nich otworzy Wam drogę do łatwiejszego pokonywania kolejnych etapów poznawania tajników wiedzy matematycznej” – napisała Anna Komorowska.
18.04.2015
W swojej dwudziestoletniej historii Szkoła zawsze dbała o przekazywanie uczniom wiedzy o polskiej kulturze, nauce, języku, historii i geografii, a także tradycjach ludowych - napisała Anna Komorowska.
18.04.2015
Kongresy kobiet, organizowane już w całym kraju, stają się znaczącym forum, na którym poruszane są najważniejsze dla kobiet sprawy. Cieszę się, że konińskie spotkania też do nich nawiązują - napisała Anna Komorowska.
17.04.2015
„Społeczeństwo polskie starzeje się, o czym wszyscy dobrze wiemy, dlatego tak ważne jest już dziś podejmowanie koniecznych przedsięwzięć, by łagodzić cierpienie pacjentom w ich końcowym etapie życia” - napisała Anna Komorowska.
11.04.2015
„Ta najważniejsza krajowa impreza w kalendarzu tańców polskich w formie towarzyskiej wspaniale propaguje polskie tańce i chroni nasze dziedzictwo narodowe.” – napisała Anna Komorowska.
10.04.2015
„Powinniśmy być dumni, ponieważ Polki zajmują coraz wyższą pozycję w lidze europejskich kobiet biznesu; są one jednymi z najbardziej przedsiębiorczych Europejek” – napisała Anna Komorowska.
30.03.2015
„Gdy patrzymy wstecz, na okres walki opozycyjnej w latach PRL, musimy zwrócić uwagę na rolę, jaką w niej odegrały kobiety. Ich udział w polskiej drodze ku wolności to pełne poświęceń zaangażowanie w działalność opozycyjną” -napisała Anna Komorowska.
26.03.2015
„Promocja polskiego wzornictwa przemysłowego i projektantów powinna być przedmiotem szczególnej troski i zainteresowania” - napisała Anna Komorowska.
21.03.2015
„Z ogromnym uznaniem odnoszę się do inicjatywy Gimnazjum Miejskiego nr 2 im. Jana Pawła II w Mińsku Mazowieckim, dzięki której pomoc otrzymują co roku najsłabsi – ubogie dzieci”-napisała Anna Komorowska.
20.03.2015
"Poznań stał się najważniejszym w Polsce miejscem spotkań pisarzy, tłumaczy, ilustratorów, wydawców, księgarzy i bibliotekarzy - wszystkich tych osób i instytucji, które zajmują się książką - napisała Anna Komorowska.
19.03.2015
"Innowacyjność tkwiąca w inicjatywach Akademii Orange pozwala rozwijać się dzieciom i pobudzać ich ogromny potencjał. Kluczową rolę odgrywają animatorzy, będący dla młodych ludzi swoistymi mentorami, którzy dzielą się z dziećmi i młodzieżą swoją pasją".
15.03.2015
"Cieszę się bardzo, że dzięki Festiwalowi co roku spotykają się na scenie dzieci z polskich szkół w Holandii, by przedstawić swoje umiejętności recytatorskie i własne interpretacje polskiej poezji dziecięcej" - napisała Anna Komorowska.
09.03.2015
"Każda inicjatywa podejmująca temat autyzmu jest niezwykle cenna i potrzebna.(…) Wczesna diagnoza jest bowiem kluczowa dla zahamowania rozwoju objawów autyzmu i możliwości ich leczenia" - napisała Anna Komorowska.