Menu rozwijane

18 kwietnia 2015

Do Uczestniczek
III Konińskiego Kongresu Kobiet

Szanowni Państwo,

Cieszę się bardzo, że po raz trzeci ma miejsce w Koninie Kongres Kobiet.

Kongresy kobiet, organizowane już w całym kraju, stają się znaczącym forum, na którym poruszane są najważniejsze dla kobiet sprawy. Cieszę się, że konińskie spotkania też do nich nawiązują. Rozmowy o prawach kobiet, ich kondycji zdrowotnej, czy odpowiedzialności, jaka spoczywa na nich w rodzinach wielodzietnych i zastępczych, są tematami żywotnymi, zamykającymi w sobie szereg problemów, z którymi mierzą się kobiety.

Serdecznie pozdrawiam wszystkie osoby biorące udział w Kongresie i życzę, by spełnił on pokładane w nim oczekiwania oraz zmobilizował jeszcze niezdecydowane kobiety z Konina do twórczego działania na rzecz własnego środowiska.