Menu rozwijane

18 kwietnia 2015

Do Uczestników 20-lecia istnienia

Polskiej Szkoły im. Mikołaja Kopernika

w Mahwah

Szanowni Państwo,

W bieżącym roku przypada 20-lecie istnienia Polskiej Szkoły im. Mikołaja Kopernika w Mahwah. Gratuluję tego pięknego Jubileuszu.

W swojej dwudziestoletniej historii Szkoła zawsze dbała o przekazywanie uczniom wiedzy o polskiej kulturze, nauce, języku, historii i geografii, a także tradycjach ludowych. Pedagodzy pod kierunkiem zasłużonej Pani Dyrektor Teresy Osadnik kształtowali i nadal kształtują postawę patriotyczną swoich wychowanków, którzy żyją z dala od kraju przodków, nie tracąc z nim jednak kontaktu. Szkoła organizuje uczniom udział w konkursach, które prowadzą ośrodki w Polsce, absolwenci podejmują naukę na polskich wyższych uczelniach. Warto też wspomnieć, że wielu uczniów, opuszczających mury Szkoły, dostaje się do najlepszych amerykańskich uczelni, wybierając różne ścieżki rozwoju osobistego i zawodowego. Ten dorobek stanowi na pewno powód do wielkiej dumy.

Życzę Państwu uroczystych obchodów jubileuszowych, dalszych sukcesów w pracy pedagogicznej i wychowawczej, uczniom zaś, by pobyt w Szkole przynosił dużą satysfakcję z osiągnięć w nauce i był źródłem wielu codziennych, zwykłych radości.

Serdecznie Państwa pozdrawiam.