Menu rozwijane

17 kwietnia 2015

Do Uczestników konferencji

„Opieka Paliatywna w Polsce 2015”

Szanowni Państwo,

Jest mi niezmiernie miło, że mogę poprzeć inicjatywę Obywatelskiego Porozumienia na rzecz Medycyny Paliatywnej, które zostało powołane, by poprawić jakość życia osób z zaawansowanymi, nieuleczalnymi chorobami. Działania, które Porozumienie ma zamiar podjąć, mają być skoncentrowane na pomocy cierpiącym, promowaniu rozwiązań prawnych i systemowych oraz ich wdrażaniu.

Jestem przekonana, że Państwa zapał i zaangażowanie oraz wrażliwość na cierpienie i potrzeby chorych zaowocują jeszcze wieloma akcjami w przyszłości. Społeczeństwo polskie starzeje się, o czym wszyscy dobrze wiemy, dlatego tak ważne jest już dziś podejmowanie koniecznych przedsięwzięć, by łagodzić cierpienie pacjentom w ich końcowym etapie życia.  

Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich Państwa i życzę, by plany związane z dalszą działalnością Obywatelskiego Porozumienia na rzecz Medycyny Paliatywnej mogły być efektywnie realizowane przy wsparciu organizacji zrzeszających pacjentów, towarzystw naukowych, specjalistów ochrony zdrowia i praw pacjentów oraz osób odpowiedzialnych za poziom leczenia i opieki w naszym kraju.

Życzę owocnej konferencji.