Menu rozwijane

09 marca 2015

Do Uczestników

ogólnopolskiej akcji

poszerzającej wiedzę o autyzmie

Szanowni Państwo,

Każda inicjatywa podejmująca temat autyzmu jest niezwykle cenna i potrzebna. Autyzm pozostaje nadal zaburzeniem rozwojowym, którego złożone objawy utrudniają klasyfikację. Lepsze narzędzia diagnostyczne i rozleglejsza wiedza mogą zatem sprzyjać bardziej powszechnemu diagnozowaniu. Wczesna diagnoza jest bowiem kluczowa dla zahamowania rozwoju objawów autyzmu i możliwości ich leczenia, które coraz częściej kończy się, jeśli nie pełnym, to przynajmniej znacznym sukcesem. Istnieje zatem stała potrzeba prowadzenia szerokiej edukacji i propagowania wiedzy o autyzmie wśród różnych specjalistów i środowisk. Uświadamianie lekarzy, rodziców, czy wychowawców jest bardzo istotne, ponieważ tylko kompleksowe podejście do autyzmu może przynieść oczekiwane rezultaty. Wiemy przecież, że autyzm nie jest wyłącznie zaburzeniem psychicznym, równie ważne są objawy somatyczne, które wymagają rozpoznania i fachowej oceny.

Wierzę, że akcja darmowych konsultacji ogólnopolskich w gabinetach specjalistycznych dla rodziców, którzy mają wątpliwości, czy ich dziecko rozwija się prawidłowo, jest niezwykle potrzebna. Życzę, by inicjatywa ta spotkała się z jak najszerszym odzewem w całym kraju.