Menu rozwijane

30 marca 2015

Do Uczestniczek i Uczestników

spotkania poświęconego 

kobietom „Solidarności”

Szanowni Państwo,

W ubiegłym roku braliśmy udział w Święcie Wolności, w towarzyszących mu różnych przedsięwzięciach i inicjatywach. Wspominaliśmy wielki triumf „Solidarności”, jaki odniosła przed 25-ciu laty.

Minione ćwierćwiecze przyniosło nam wiele satysfakcji ze zmian i osiągnięć. Gdy patrzymy wstecz, na okres walki opozycyjnej w latach PRL, musimy zwrócić uwagę na rolę, jaką w niej odegrały kobiety. Ich udział w polskiej drodze ku wolności to pełne poświęceń zaangażowanie w działalność opozycyjną tamtego okresu; bez ich często cichej i żmudnej pracy nie byłoby sukcesów. Cieszę się zatem, że obecne spotkanie w Szczecinie poświęcone jest działaczkom opozycyjnym okresu „Solidarności” i ich misji w budowaniu dzisiejszej demokratycznej rzeczywistości, misji, którą należy stale przypominać.

Pozdrawiam wszystkich Państwa bardzo serdecznie i życzę udanego spotkania.